RS autogramy - autogramy osobností športu


RS Autogramy

Propagujte aj svoju stránku

Zimné športy / Winter sports
 
 
   
 

    
  

 

    Vítajte na stránke venovanej môjmu koníčku, autogramom osobností športu.


    Nájdete tu malý zlomok z mojej zbierky autogramov osobností športu, ktorých zbieraniu sa venujem od roku 1987. Nové autogramy v zbierke nájdete v sekcii "Novinky". V sekcii "Linky" sa môžete pozrieť na stránky iných zberateľov autogramov, stránky venované tomuto koníčku ale aj na moje obľúbené stránky. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, týkajúce sa zbierania autogramov alebo tejto stránky, môžete využiť "Návštevnú knihu". Rozhodol som sa pridať podstránku "Zaujímavosti" kde by ste mali časom nájsť zaujímavosti zo sveta zbierania autogramov ale aj z mojej zbierky a môjho "lovu" na autogramy. Na koniec som si dovolil uviesť pár informácií o mne, tu nájdete aj kontakty. Verím, že stránka bude zaujímavá a budete sa sem radi vracať.

 

 

    Welcome to my site dedicated to hobbies, sports celebrities autographs. You will find a small fraction of my collection of autographs of sports personalities, whose collection of deals since 1987. New autographs in the collection, visit the section "News". In the "Links", you can visit other collectors of autographs, sites devoted to this hobby but also my favorite sites. If you have any questions regarding the collection of autographs, or this page, you can use the "Guestbook". I decided to add sub "Attractions" where you would find interesting mali time collecting autographs from the world but also from my collection and my "hunting" for autographs (only Slovak language). At the end I did leave a few mentioned information about me, you will find contacts. I believe that the site will be interesting and you'll be happy to return here.

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

                                                             
TOPlist